Polityka prywatności

Jako Administrator Państwa danych osobowych, Mooko Marine Monika Kowalewska – dalej jako „Mooko Marine” – dbając o Państwa prywatność, w oparciu o przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, w tym dokumencie przekazuje najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez Mooko Marine Państwa danych osobowych, w tym o plikach cookies, które są wykorzystywane przez naszą platformę internetową.

Mooko Marine zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych. Staramy się zapewnić Ci przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informujemy o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy tworzeniu Konta, zawieraniu umów w Serwisie www.mookomarine.com, zawieraniu umowy, zapisie na newsletter. Mooko Marine dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.